BIP
Strona główna


Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
O Nowym Centrum Łodzi
Nowe Centrum Łodzi jest spektakularnym programem przebudowy 100 hektarów w samym sercu Łodzi. Projekt obejmuje szereg inwestycji prowadzonych przez Miasto Łódź, spółki kolejowe i inwestorów prywatnych. W wyniku tego ogromnego przedsięwzięcia przestrzeń, która od wielu lat nie odgrywała roli w życiu miasta, zostanie odzyskana dla mieszkańców, stając się miejscem dla zabudowy kulturalnej, mieszkaniowej, usługowej i biurowej oraz nowej sieci dróg. Uzupełnieniem będzie rewitalizacja istniejącej zabudowy. Owocem tego ogromnego urbanistycznego wyzwania ma być dzielnica, która pomoże odzyskać blask łódzkiemu śródmieściu i określi charakter Łodzi na najbliższe lata – jako miasta przemysłów kreatywnych i kandydata do organizacji wystawy International Expo poświęconej rewitalizacji. Realizując program NCŁ Miasto chce wykreować nowy obszar funkcjonalnego centrum powiązanego z historycznym śródmieściem, opartego na osi ulicy Piotrkowskiej. Cel ten ma być osiągnięty m.in. poprzez stworzenie bezpiecznych i atrakcyjnych przestrzeni publicznych, twórcze wykorzystanie unikatowej, zabytkowej tkanki urbanistycznej przełomu XIX i XX wieku, wprowadzenie nowych funkcji na tereny poprzemysłowe i kolejowe, zachowanie istotnych elementów tkanki urbanistycznej stanowiących o tożsamości i historii tego obszaru oraz rewitalizację kwartałów zabudowy wielkomiejskiej. Program realizacji NCŁ powstał na mocy uchwały Rady Miejskiej w Łodzi dn. 28 sierpnia 2007 roku. Pierwotnie projekt obejmował teren zamknięty ulicami Tuwima-Sienkiewicza-Narutowicza-Kopcińskiego. 4 lipca 2012 roku został rozszerzony o kwartał Tuwima-Piotrkowska-Narutowicza-Sienkiewicza. Autorem pierwszej koncepcji zagospodarowania przestrzennego NCŁ był światowej sławy luksemburski urbanista Rob Krier, który w 2007 roku nakreślił podstawy planu z umiejscowieniem dworca Łódź Fabryczna, strefami funkcjonalnymi i siatką ulic. W oparciu o tą koncepcję powstał pierwszy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla tego terenu. W 2013 roku Miasto przystąpiło do aktualizacji MPZP, który ostatecznie ma być uchwalony w I kwartale 2014 roku.

100 hektarowy teren NCŁ podzielony jest na trzy strefy urbanistyczne:
Strefa I o powierzchni 40 ha – pomiędzy ulicami Kilińskiego i Nowotargową
Dominujące funkcje: kulturalne i artystyczne, mieszkaniowe, handlowe i komunikacyjne
Strefa II o powierzchni 30 ha – pomiędzy ulicami Nowotargową i Kopcińskiego
Dominujące funkcje: rewitalizacja istniejącej zabudowy, usługi, biura
Strefa III o powierzchni 30 ha – pomiędzy ulicami Kilińskiego i Piotrkowską
Dominujące funkcje: rewitalizacja istniejącej zabudowy
Infrastruktura komunikacyjna NCŁ skupi się wokół dworca Łódź Fabryczna, który budują wspólnie Miasto Łódź, PKP PLK S.A. i PKP S.A. Dworzec zaprojektowany został jako element korytarza planowanej linii Kolei Dużych Prędkości, mającej połączyć Warszawę, Łódź, Poznań i Wrocław. Wprowadzenie linii kolejowej pod ziemię pozwoli na odzyskanie działek pod zabudowę na poziomie 0. W dalszej perspektywie umożliwi także przebicie tunelu średnicowego prowadzącego od dworca Łódź Fabryczna do linii kolejowej nr 15 (na odcinku pomiędzy stacjami Łódź Kaliska-Łódź Żabieniec), likwidując ułomność łódzkiego węzła kolejowego, czyli brak atrakcyjnych połączeń we wszystkich kierunkach z głównego dworca w mieście. Dworzec będzie w pełni funkcjonalnym i multimodalnym węzłem przesiadkowym dla Łodzi i regionu dzięki połączeniu w jednym miejscu transportu kolejowego (aglomeracyjnego i konwencjonalnego), autobusowej komunikacji dalekobieżnej, komunikacji miejskiej oraz prywatnego transportu samochodowego.
Wokół zabytkowej elektrociepłowni EC1 zagoszczą funkcje kulturalne i edukacyjne. Poprzemysłowy kompleks jest rewitalizowany za kwotę 274 mln zł, z czego 82 mln zł pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kompleks EC1 Wschód pomieści Centrum Sztuki Filmowej oraz unikalne funkcje kulturalno-artystyczne, m.in. bibliotekę, planetarium, kino 3D, galerię, teatr dźwięku, siedziby instytucji kulturalnych, sale seminaryjne i warsztatowe. W kompleksie EC1 Zachód powstanie interaktywne Centrum Nauki i Techniki, które będzie ośrodkiem ekspozycyjno-edukacyjno-rekreacyjnym. W ramach programu NCŁ Miasto wyznaczy konkretne obszary pod zabudowę komercyjną, która jednocześnie ma być wyznacznikiem jakości architektury pożądanej w obrębie kwartału. Pierwszym projektem komercyjnym jest przetarg na sprzedaż miejskiej działki pod budowę Bramy Miasta. Budynek ma być symbolicznym portalem, łączącym Nowe Centrum z historycznym śródmieściem. Kolejną przestrzenią, którą inwestorów prywatnych wspólnie będą chcieli zainteresować Miasto i PKP S.A., będzie teren roboczo nazwany Specjalną Strefą Kultury. By wykreować popyt na nieruchomości w obrębie NCŁ, Miasto współpracuje z prywatnymi właścicielami działek w obrębie kwartału, promując ich ofertę inwestycyjną, a także analizuje stan prawny 350 nieruchomości należących do gminy, innych jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa oraz nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Dodatkowo firma Deloitte zajmuje się opracowaniem raportu dotyczącego optymalizacji funkcjonalnego zagospodarowania NCŁ.
Nowe Centrum nie będzie stać w opozycji do zabytkowego śródmieścia, lecz ma być przestrzenią, która tchnie w nie nowe życie. Właśnie dlatego w 2012 roku do programu NCŁ włączono kwartał zwartej XIX i wczesno-XX wiecznej zabudowy, sięgający ulicy Piotrkowskiej i zamknięty oprócz niej ulicami Tuwima, Narutowicza i Sienkiewicza. Obszar uzupełniony ciągami pieszymi będzie łącznikiem pomiędzy zabytkową i nową tkanką miejską. Na obszarze wszystkich stref powstanie przyjazna przestrzeń publiczna, uzupełniona przez atrakcyjne tereny zielone, m.in. zrewitalizowany park im. Moniuszki. Sercem NCŁ będzie rynek, roboczo nazywany Rynkiem Kobro, na cześć ikony łódzkiej awangardy artystycznej. W ramach programu na obszarze wszystkich stref Miasto zbuduje lub przebuduje 9 km spośród 12,5 km wszystkich istniejących lub planowanych dróg. Dodatkowo wyremontowane zostanie 0,7 km spośród 3 km istniejących torowisk tramwajowych oraz powstanie 1,75 km zupełnie nowych torowisk. W sumie w ramach programu NCŁ prowadzone jest 51 projektów o łącznej wartości około 4,4 mld zł.


design by fast4net

FB
Instagram