Rozbudowa i promocja kolekcji komiksu polskiego dla Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej

„EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi realizuje projekt
dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
„Rozbudowa i promocja kolekcji komiksu polskiego dla Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej”
w ramach Programu Operacyjnego „Regionalne kolekcje sztuki współczesnej”

 

Logotyp MKiDN

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Całkowita wartość projektu: 188 856,00 PLN
w tym  ze środków MKiDN: 155 000,00 PLN
Okres realizacji projektu: 01.04 - 31.12.2018r.

Celem projektu jest rozbudowa pierwszej w Polsce kolekcji rodzimej sztuki komiksowej gromadzonej przez instytucję kultury, pokazującej bogactwo, różnorodność i osiągnięcia polskiej narracji graficznej przez pryzmat zmian historycznych i społecznych w naszym kraju poczynając od międzywojnia, przez czasy PRL-u po współczesność.

Zadanie będzie polegać na zakupie ponad 50 oryginalnych plansz komiksowych autorstwa 17 artystów, zarówno klasyków, jak i wyróżniających się twórców młodszych pokoleń.

Strategia budowania kolekcji dla Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej oparta jest na zebraniu wszystkich ważnych nazwisk w historii komiksu polskiego i zgromadzeniu wokół nich przykładów najważniejszych tytułów (chodzi o oryginalne, własnoręcznie wykonane plansze). Na podstawie tego materiału utworzona zostanie Galeria Mistrzów Polskiego Komiksu, czyli ekspozycja stała, udostępniana szerokiej publiczności. Galeria docelowo stanowić ma najważniejszą i największą kolekcję w kraju. Powstanie jej to ważny moment w historii komiksu, ale i historii muzealnictwa. Tak cennej, profesjonalnej ekspozycji komiksowej jeszcze w Polsce nie ma. Będzie to pierwsze i jedyne miejsce w Polsce, gdzie będą przechowywane, udostępniane (również na wystawach czasowych), zabezpieczane dla przyszłych pokoleń komiksowe dzieła.

Zakupione plansze zostaną zdigitalizowane i opracowane naukowo-badawczo.

Odbędą się również spotkania z autorami prac z kolekcji i teoretykami sztuki, warsztaty oraz zwiedzanie ekspozycji z kuratorem podczas festiwalu komisu. Wystawa kolekcji to okazja do promocji artystów i polskiej narracji graficznej.

Ideą zadania jest spopularyzowanie rodzimego komiksu oraz podniesienie jego rangi, jako zagadnienia istotnego dla kultury współczesnej.