Łódzkie Przyjazne Filmowcom

Projekt „Łódzkie Przyjazne Filmowcom”, przygotowany przez Wydział Kultury UMŁ w związku z promocją marki Łódź Filmowa, otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (w ramach konkursu RPLD.03.02.00-20/13, w ramach Osi priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działania III.2: Podnoszenie Innowacyjności i Konkurencyjności Przedsiębiorstw).

Celem projektu było zwiększenie liczby produkcji realizowanych w województwie łódzkim oraz rozwój branży filmowej poprzez rozbudowę oferty regionu o nowe lokacje, standaryzację i profesjonalizację obsługi ekip filmowych w całym regionie oraz szeroką krajową i międzynarodową promocję "Łódzkiego Przyjaznego Filmowcom".

Projekt pozwolił na rozszerzenie działalności Łódź Film Commission i nawiązanie bliższej współpracy z gminami całego województwa łódzkiego. Została utworzona sieć kontaktów w regionie, baza lokalizacji zdjęciowych została rozszerzona o nowe obiekty z miast i powiatów, a dzięki cyklowi szkoleń dla przedstawicieli współpracujących z Łodzią gmin, ekipy filmowe będą obsługiwane według jednolitych standardów. Projekt „Łódzkie Przyjazne Filmowcom” objął również przygotowanie materiałów promocyjnych dla producentów i działania promocyjne podczas festiwali filmowych, przygotowanie tzw. „location tour” dla przedstawicieli branży oraz cykl nieodpłatnych projekcji filmów współfinansowanych ze środków Łódzkiego Funduszu Filmowego w wybranych kinach w województwie łódzkim.

Projekt zakończył się w 2015 r., jednakże program "Łódzkie Przyjazne Filmowcom" jest nadal kontynuowany przez Łódź Film Commission. 

 

Powrót do strony Łódź Film Commission