EC1 dzisiaj

Jednym z ważnych obiektów architektonicznych w centrum miasta jest zespół budynków dawnej Elektrowni Łódzkiej, w której obecnie działa instytucja kultury prowadzona przez Miasto Łódź i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą „EC1 Łódź — Miasto Kultury” w Łodzi.

Zrewitalizowany i rozbudowany kompleks EC1 pełni funkcje kulturalno-artystyczne oraz edukacyjne. Jednocześnie stanowi ważny element Nowego Centrum Łodzi, łącząc tendencje architektoniczne z początku ubiegłego stulecia oraz nowoczesnego nurtu postindustrialnego. W założeniu EC1 to przestrzeń otwarta dla artystów różnych dziedzin i przystosowana do twórczości indywidualnej, warsztatów oraz imprez grupowych, z wymaganą do tego celu infrastrukturą. EC1 oferuje wydarzenia pozwalające mądrze i inspirująco spędzić wolny czas.

8 stycznia 2016 r. w gmachu EC1 Wschód uruchomione zostało planetarium - najnowocześniejsze w Polsce i jedno z najnowocześniejszych w Europie. Rocznie odwiedza je blisko 150 tys. widzów. Warto nadmienić, iż Planetarium EC1 (będące częścią Centrum Nauki I Techniki, jednego z działów „EC1 Łódź — Miasto Kultury” w Łodzi) zajęło pierwsze miejsce w plebiscycie "7 Nowych Cudów Polski 2016", zorganizowanym przez miesięcznik National Geographic Traveler.

 

Z kolei w zachodniej części kompleksu EC1 ulokowano największe w Polsce Centrum Nauki i Techniki ze sferycznym kinem 3D. Dzięki zachowaniu części dawnych instalacji i urządzeń oraz połączeniu ich z nowoczesnymi formami prezentacji, w EC1 zyskujemy unikatową możliwość zdobywania wiedzy m.in. na temat przetwarzania energii. Centrum Nauki i Techniki EC1 zaprasza do korzystania z trzech ścieżek edukacyjnych, czyli stałych wystaw i ekspozycji:
•    ścieżki energetycznej
•    ścieżki historii cywilizacji i nauki
•    ścieżki „Mikroświat – Makroświat”

 

 

Pierwsza z proponowanych ścieżek dydaktycznych „Przetwarzanie energii” bazuje na historycznej infrastrukturze obiektu i poświęcona jest problematyce wytwarzania energii elektrycznej. Dwa pozostałe ścieżki, „Rozwój wiedzy i cywilizacji” i „Mikroświat–makroświat”, przedstawiają wybrane pojęcia, prawa i zjawiska fizyczne i chemiczne.

Centrum Nauki i Techniki EC1 nastawione jest na dużą interakcyjność ze zwiedzającymi. Doświadczenia laboratoryjne są obowiązującym elementem kształcenia chemicznego i fizycznego na wszystkich etapach procesu dydaktycznego.

 

 

Część wschodnia kompleksu EC1 jest siedzibą kolejnego działu „EC1 Łódź — Miasto Kultury” w Łodzi, Narodowego Centrum Kultury Filmowej, które zostało powołane w połowie 2015 roku i zainaugurowało swoją działalność z początkiem 2016 roku. Będzie centralnym w Polsce i unikatowym w tej części Europy ośrodkiem kulturalno-edukacyjnym dla osób zainteresowanych światem filmu i kinematografii. Wyposażone w trzy sale kinowe, interaktywną wystawę poświęconą historii i przyszłości technologii filmowych czy też ścieżkę dydaktyczną dotyczącą historii kina polskiego staje się jednym z najważniejszych centrów życia kulturalnego miasta i kraju.

 

Kolejnym działem „EC1 Łódź — Miasto Kultury” w Łodzi jest Łódź Film Commission - jednostka udzielająca filmowcom kompleksowej pomocy: od poszukiwania planów filmowych po wsparcie w uzyskaniu pozwoleń niezbędnych do realizacji projektu filmowego.   „EC1 Łódź — Miasto Kultury” w Łodzi jest koproducentem m.in. ostatniego filmu Andrzeja Wajdy „Powidoki”, filmu biograficznego „Maria Skłodowska-Curie” w reżyserii Marie Noelle czy projektu oscarowego studia Opus Film „Pomiędzy słowami” Urszuli Antoniak. Poza filmami fabularnymi ŁFC współfinansuje także dokumenty oraz produkcje dla dzieci.

 

Ostatni dział „EC1 Łódź — Miasto Kultury” w Łodzi to Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej, którego trzon tworzą organizatorzy renomowanego Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier Komputerowych w Łodzi, zamyka listę różnorodnych dziedzin, które wypełniają ofertę programową placówki z ulicy Targowej. Ideą tego centrum jest przybliżenie odwiedzającym sztuki komiksowej i zagadnień narracji interaktywnej. Wystawy, której goście, przechodząc cały cykl twórczy i wydawniczy komiksu — od wyboru formy graficznej, poprzez stworzenie storyboardu oraz wypełnienie planszy treścią, aż po kolorowanie — wychodziliby z własnym dziełem w ręku. 

 

„EC1 Łódź — Miasto Kultury” w Łodzi jest miejscem mądrego spędzania czasu. Kultura sąsiaduje tu z wiedzą i nauką tak, jak historia przeplata się z nowoczesnością.