Rewitalizacja

Łódź zdecydowała się na rewolucję architektoniczno–urbanistyczną. Dworzec kolejowo–autobusowy, zlokalizowany przez dziesięciolecia w centrum miast, będzie funkcjonował pod ziemią a na powierzchni w odzyskanej przestrzeni publicznej pojawią się zupełnie nowe obiekty łączące funkcje kulturalne, komercyjne i mieszkaniowe. Zaniedbany, centralny obszar miasta o powierzchni 100 ha w ciągu najbliższych lat ma stać się Nowym Centrum Łodzi.

Jednym z ważnych obiektów architektonicznych w Nowym Centrum Łodzi jest kompleks Elektrowni Łódzkiej EC-1. Elektrownia uruchomiła produkcję i przesył energii elektrycznej w 1907 r. Służyła mieszkańcom Łodzi jako szczytowa elektrociepłownia do 2000 r.

Zrewitalizowany i rozbudowany kompleks EC1 Wschód będzie pełnić funkcje kulturalno–artystyczne oraz społeczne. Jednocześnie będzie stanowić ważny element Nowego Centrum Łodzi, łącząc tendencje architektoniczne z początku ubiegłego stulecia oraz nowoczesnego nurtu postindustrialnego. Ma być to przestrzeń otwarta dla artystów różnych dziedzin, w pełni przystosowana do twórczości indywidualnej, warsztatów i imprez grupowych, z wymaganą do tego celu infrastrukturą. Będzie to również przestrzeń, z której będą mogły korzystać instytucje organizujące imprezy kulturalno–edukacyjne dla mieszkańców Łodzi i nie tylko. Budynek jest domem Narodowego Centrum Kultury Filmowej, instytucji współprowadzonej przez Miasto Łódź i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narododowego. NCKF został powołany w połowie 2015 roku i zainaugurował swoją działalność z początkiem 2016 roku. Po zakończeniu inwestycji (planowanej na lata 2016-2019) będzie centralnym w Polsce i unikatowym w tej części Europy ośrodkiem kulturalno-edukacyjnym dla osób zainteresowanych światem filmu i audiowizualności. Z NCKF sąsiaduje Łódź Film Commission, jednostka której rolą jest udzielanie filmowcom kompleksowej pomocy – od znalezienia planów filmowych po wsparcie w załatwianiu niezbędnych do realizacji formalności.

8 stycznia 2016 r. w gmachu EC1 Wschód uruchomione zostało planetarium - najnowocześniejsze w Polsce i jedno z najnowocześniejszych w Europie. Po zaledwie ośmiu miesiącach funkcjonowania odwiedziło je ponad 100 tys. widzów, zaś na przełomie sierpnia i września 2016 r. zajęło pierwsze miejsce w plebiscycie "7 nowych cudów Polski", organizowanym przez miesięcznik National Geographic Traveler. W przyszłym Centrum Nauki i Techniki w 2017 r. otwarte zostanie kino 3D.

Na początku października 2015 r. wydano zgodę na użytkowanie EC1 Zachód, gdzie powstanie Centrum Nauki i Techniki, czyli obiekt poświęcony udokumentowaniu i upamiętnieniu myśli technicznej, zarówno architektonicznej, jak i energetycznej. Dzięki zachowaniu części dawnych instalacji i urządzeń oraz połączeniu ich z nowoczesnymi formami prezentacji w EC1 będzie można zdobywać wiedzę w niespotykany nigdzie indziej sposób. W Centrum Nauki i Techniki powstaną trzy ścieżki edukacyjne powiązane z tematyką energii:

  • ścieżka energetyczna
  • ścieżka historii cywilizacji i nauki
  • ścieżka „mikro świat – makro świat”

Pierwsza z proponowanych ścieżek dydaktycznych „Przetwarzanie energii” bazuje na historycznej infrastrukturze obiektu i poświęcona jest problematyce wytwarzania energii elektrycznej. Dwa pozostałe ścieżki, „Rozwój wiedzy i cywilizacji” i „Mikroświat–makroświat”, przedstawiają wybrane pojęcia, prawa i zjawiska fizyczne i chemiczne.

Centrum nauki nastawione będzie na dużą interakcyjność ze zwiedzającymi. Doświadczenia laboratoryjne są obowiązującym elementem kształcenia chemicznego i fizycznego na wszystkich etapach procesu dydaktycznego. Niestety w nauczaniu przedmiotów ścisłych na różnych poziomach nauki zauważa się brak możliwości prowadzenia doświadczeń przez uczniów. Centrum Nauki i Techniki, jako ośrodek edukacyjny, będzie miał za zadanie częściowo wypełnić tę lukę poprzez przedstawienie w sposób przystępny i atrakcyjny wielu zjawisk fizycznych i chemicznych, mających zastosowanie w życiu codziennym, nauce i przemyśle, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień wytwarzania, magazynowania i przetwarzania energii. Nad merytoryczną poprawnością ekspozycji i wystaw czuwają partnerzy EC1 – łódzkie uczelnie wyższe: Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Politechnika Łódzka.

Całkowita rewitalizacja EC1 będzie kosztowała 75 mln euro. Prace projektowe rozpoczęto w 2008 r. a faktyczny remont, prace budowlane i adaptację terenu wystartowały w 2010 r.