Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej materiały prasowe

Od 1 marca 2016 r. w strukturach instytucji kultury EC1 Łódź – Miasto Kultury działa Wydział Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej. Jego pracownikami są twórcy i organizatorzy renomowanego Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier. Imprezy, której 27. edycja odbędzie się w październiku 2016 r. EC1 będzie oczywiście jedną z głównych przestrzeni, w których zagości to renomowane wydarzenie. 

- jesteśmy pewni, że dzięki umocowaniu zespołu w większej strukturze i wprowadzeniu Festiwalu do pięknych wnętrz zabytkowej łódzkiej elektrowni impreza wejdzie na nowy etap – mówi Adam Radoń, szef Wydziału Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej – EC1 jako miejsce takich wydarzeń sprawdza się doskonale, co można było zauważyć między innymi podczas Light Move Festival.

A jaka jest geneza?

Ze świadomości potencjału, który tkwi w rynku nowoczesnych technologii wynika decyzja  o uruchomieniu rewitalizacji kolejnej części kompleksu EC1 z przeznaczeniem na Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej. Mowa o zespole budynków funkcjonujących pod nazwą EC1 Południowy Wschód. Zaplanowano w nim przestrzeń, w której można będzie zapoznać się z działaniem symulatorów czy urządzeniami VR, takimi jak Oculus Rift. Z drugiej, planowane jest uruchomienie ścieżki, prezentującej proces powstawania zaawansowanych programów komputerowych, oferującej wgląd w nowe technologie, które coraz szerszym strumieniem wpływają w naszą codzienność. Centrum da szansę na kompleksowe poznanie procesu tworzenia. Od pisania scenariuszy i storyboardów, poprzez animację, rendering, udźwiękowienie itd. Przewidzieliśmy także strefę retro, przestrzenie wystawiennicze. Zatem Centrum ma do spełnienia ważną rolę edukacyjną. Ma także dostarczyć inspiracji i wiedzy. Zachęcić do działania. 
Koszt inwestycji to 20 mln zł. Środki zostały zapiane w budżecie miasta. Instytucja stara się także o dofinansowanie ze środków UE
 

27. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier Komputerowych

Promised Land Art Festival

Prezentacja wystaw stałych CKiNI (pdf)