Mikroświat - makroświat

Żyjemy w pewnym konkretnym wymiarze wielkości, w konkretnym zakresie rzędów wielkości, miedzy skalami atomowymi a strukturami kosmicznymi. Żadnego z tych kierunków nie widzimy gołym okiem. Właśnie to, co jest najbardziej intrygujące pozostaje dla nas niedostępne. Ale dzięki narzędziom, które wytworzyliśmy, jesteśmy w stanie badać oba te kierunki...
Tak zaczynamy opowieść o kolejnej części stałej ekspozycji Centrum Nauki i Techniki EC1.

Mikroświat - makroświat w Centrum Nauki i Techniki EC1

Wszechświat widzialny ma rozmiar kilkunastu lat świetlnych a najmniejsze struktury, o których istnieniu już wiemy, mają wielkości mniejsze niż milionowe części metra. Powstająca w Centrum Nauki Nauki i Techniki EC1 ścieżka „Mikroświat — makroświat” pozwala przyjrzeć się, spróbować ogarnąć umysłem te wielkości w  obydwu kierunkach, oddalających się od naszego miejsca na wspomnianej wyżej skali.   

W strefie cząstek elementarnych mamy 6 stanowisk – mówi Michał Buława, kierownik Działu Ekspozycji CNiT EC1 - Trzy składają się z infografik i opowiadają o kwarkach, budowie atomu i kryształach czyli generalnie budowie materii. Trzy kolejne są interaktywne. Pierwsze z nich nazwaliśmy „Jaki to pierwiastek?” Jest to maszyna losująca kule z liczbami atomowymi pierwiastków i quizem polegającym na odpowiedzi na tytułowe pytanie. Drugie to „Budujemy atomy, cząsteczki”, czyli interaktywna gra chemiczna realizowana na czterech stołach dotykowych. Gracz ma możliwość budowania atomów, cząsteczek i związków chemicznych z mniejszych elementów. Gra ma trzy różne poziomy. Trzecie stanowisko dotyczy już ścieżki przetwarzania energii – jest to kiosk multimedialny sterujący oświetleniem efektowym kotła i opowiadający o jego górnej części. Pewnym uzupełnieniem także tej ścieżki edukacyjnej będą trzy multidyscyplinarne laboratoria, które obecnie doposażamy.

Mikroświat w Centrum Nauki i Techniki EC1

Zjawiska, które obserwujemy w makroświecie tłumaczymy przy wykorzystaniu budowy mikroświata. Podstawowymi elementami opisu mikroświata jest jego kwantowość i relatywistyczna równoważność masy i energii. Nie możemy zatem wyobrażać sobie obiektów mikroświata jako obiektów o konkretnych kształtach, gdyż wszelkie wymiary będą miały sens wartości średnich. Błędnym jest zatem stosowanie do nich opisów naszych przyzwyczajeń ze świata makroskopowego.  Chemię wyróżnia pewien dualizm. Zjawiska, przemiany chemicznej zachodzą w makroświecie, czyli w świecie naszych zmysłów. Jeżeli chcemy procesy te wyjaśnić to  wyjaśniamy je w świecie mikro — czyli w świecie cząsteczek, jonów, atomów, elektronów, kwarków.  A w tym pomocne nam będą stanowiska z grą  chemiczną, losowaniem pierwiastków czy infografiki — te stanowiska ekspozycji pomogą nam chociaż troszeczkę przekroczyć granicę zrozumienia świata cząstek, atomów i przebrnąć przez gąszcz wyrażeń  jądro atomowe, proton,  kwark, naładowany pion, mion, antyneutrino…

Świat a ściślej uproszczony model mikroświata – składa się z atomów, atomy zbudowane są z jadra atomowego i krążących wokół niego elektronów. Jadro atomowe złożone jest z protonów i neutronów, które określamy wspólną nazwą nukleony. W skład nukleonów wchodzą po trzy kwarki, kwarki są dwóch typów,  oraz gluony, które silnie wiążą kwarki.

Brzmi skomplikowanie? Aby to wyjaśnić w przystępny i angażujący sposób tworzymy ekspozycję „Mikroświat — makroświat” w Centrum Nauki i Techniki EC1. Zapraszamy od grudnia 2017 r.

Molekuły otaczającego nas mikroświata