Łódzki Fundusz Filmowy: nabór 2018

Po raz jedenasty producenci filmów dokumentalnych, animowanych oraz pełnometrażowych fabuł mogą ubiegać się o środki na produkcję. Termin składania aplikacji o koprodukcję ze środków Łódzkiego Funduszu Filmowego mija XX XXXXXX 2018 r.

Można złożyć po dwa wnioski w każdej z kategorii (fabuła, dokument, animacja). XXX% środków, jakie pozyska producent, musi zostać wydatkowana terenie miasta i regionu łódzkiego na cele związane z produkcją filmową.

Zapraszamy do pobrania kompletu dokumentów w formie pliku ZIP zawierającego m.in. edytowalny plik wniosku (.DOCX) oraz materiały w formacie PDF.